Personal coaching voor een gezonde geest in een vitaal lichaam

Vind opnieuw rust in lichaam en geest met Tarayogini, bel voor meer info over personal coaching!

Diamond

Weer sterk in je schoenen dankzij Tarayogini

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom je nood hebt aan een coaching gesprek.
Iemand die luistert en samen met jou kijkt naar de toekomst.

Het is allereerst belangrijk om erkenning en ruimte te geven aan je gevoel.
Want het is niet evident op vandaag.
Onze maatschappij is erg prestatiegericht.
De lat ligt heel hoog, op elk gebied: je werk, je gezin, je vrienden- en familiekring.
Overal wordt er wel wat van je verwacht. Of leg je jezelf ook te veel druk op?
Het is zaak om jezelf niet te verliezen en nog klaar te zien in je prioriteiten, voorkeuren, verantwoordelijkheden.
Heb je last van die niet aflatende prestatiedruk? Leidt die tot faalangst, twijfel je aan je eigen capaciteiten, getob dat je gedachten steeds meer in beslag neemt en tenslotte ook zijn weerslag heeft op je fysiek welzijn?
Dan is het belangrijk dat je actie neemt en deskundige hulp inroept.

Of heb je last van slapeloosheid, gepieker, negatieve gedachten, ... blijf dan niet bij de pakken zitten en boek een eerste afspraak.
Samen werken we aan een nieuwe en betere toekomst.

Als ervaringsdeskundige en gecertificeerde Burn-out coach, sta ik klaar om mensen ook verder te helpen die in deze fase zitten.
Scrol verder naar beneden om te lezen wat mijn specifieke aanpak naar Burn-out betekent.

Zorg goed voor jezelf en lees hier hoe Tarayogini je kan helpen om weer een gezonde balans te creëren.

diamond

personal coaching

Wat is coaching?

De focus van coaching ligt op de toekomst.
Hoe kunnen we het leven creëren dat jij wenst?
We vertrekken vanuit de huidige situatie, het nu, en kijken samen naar jouw gewenst toekomstbeeld.


Hoe werk ik in mijn coaching sessie?

Mijn coaching aanpak is holistisch. Want als mens bestaan we uit een fysiek lichaam, gevoelens, gedachten maar ook uit een energiesysteem. Dat betekent dat we ook op al die domeinen van ons ZIJN moeten werken. In onze sessies werken we met praten, visualisaties, huiswerk, ...

Duurtijd van een coaching traject?

De eerste keer dat je komt, nemen we uitgebreid de tijd voor een kennismaking in een intakegesprek. We bekijken samen je vraag of probleem en gaan hiermee aan de slag. De duur en frequentie van de sessies bepaal je zelf in onderling overleg.


In ons coachingstraject werken we met deze drie technieken:

Coaching via gesprek


Bij deze benadering hanteren we de ACT-coachingsmethode, Acceptance and Commitment Therapie. Het is een gedragstherapie die je uitnodigt om in een serene sfeer uiting te geven aan je emoties en gedachten. Je gaat bij jezelf na in welke mate zij je belemmeren in je doen en laten. Je krijgt inzicht in vaste handelspatronen en denkwijzen die je jezelf hebt opgelegd en die je onderdrukken. Tijdens de coachingsessies zoeken we naar manieren om die gevoelens en overtuigingen te aanvaarden, ze een plaats te geven en om opnieuw voluit te focussen op je concrete doelen in het leven.

ACT werkt met zes pijlers:

 • Acceptatie
 • Defusie
 • Waarden
 • Mindfulness
 • Toegewijde actie
 • Zelf als context

Meer info over ACT vind je terug op de website van de beroepsfederatie
ACBS. https://www.acbsbene.com/

Lichaamsgerichte therapie


Deze therapie laat je toe om tot de kern van jezelf te komen.
Via ademhalings-, relaxatie-, meditatie-, visualisatie-, en bewegingsoefeningen maak je terug contact met opgeslagen emoties.

Het doel is om ze los te laten, verandering teweeg te brengen en toegang te krijgen tot je volwaardig potentieel.

Al deze technieken hebben hun roots in de oude Tibetaanse Leer.

Manuele therapie


In de sessies stress formatting werken we met acu-holding.

We raken zacht specifieke acupunctuurpunten aan, waardoor de opgeslagen stress uit jouw cellen kan wegvloeien. 

Deze methodiek werd ontwikkeld op basis van een integratie van oosterse en westerse kennis, waaruit een volledig nieuwe vorm ontstaan is.
Hierdoor kunnen we de persoon als het ware ‘formatteren’. 

Dit leidt tot een sterker zelfherstellend vermogen, een hernieuwde veerkracht en een grotere bewustwording.

Wil je meer lezen over stress formatting? Ga dan naar de pagina Stress formatting.

Onze gepersonaliseerde aanpak betreffende Burn-out begeleiding

BURN-OUT begeleiding


Op het gebied van burn-out ben ik, Maaike Decock van Tarayogini, een ervaringsdeskundige.
Dankzij professionele hulp ben ik weer op adem gekomen en heb ik die moeilijke periode overwonnen. Vanuit mijn pijn wil ik anderen helpen in hun aanvaardingsproces en het herstelproces van een burn-out.


Ik school me dan ook voortdurend bij in kennis en coachingstechnieken om de mensen optimaal te ondersteunen in geval van een
burn-out.

Wat is een burn-out?


Een burn-out is een energiestoornis veroorzaakt door een langdurige overbelasting van overmatige stress.

Onderstaande tekening licht het proces toe.

crash

Burn-out is niet hetzelfde als een depressie.
Een depressie is een stemmingstoornis terwijl een burn-out een energiestoornis is.
Maar een burn-out kan wel gepaard gaan met depressieve neigingen.


Er zijn vijf kernsymptomen die een burn-out typeren:

 • Uitputting (zowel fysiek als mentaal)
 • Cognitief controleverlies (geheugen- en concentratieproblemen)
 • Emotioneel controleverlies (hevige emotionele reacties)
 • Depressieklachten (om die reden worden depressie en burn-out vaak verward)
 • Mentale distantie (mentaal afstand nemen van het werk)

Verneem meer over de fases en mijn aanpak van een burn-out in bijgevoegde pdf-documenten.

Burn-out aanpak PDF Fases in een burn-out PDF

Belangrijk:

Tijdens de coachingsessies gaan we vaak van de ene naar de andere therapievorm over. Gesprekken, lichaamsgerichte en manuele therapie wisselen elkaar af. Maar dat gebeurt steeds in onderling overleg. Laat dus zeker weten waaraan je zelf op dat moment behoefte hebt.


Neem ook een kijkje op de pagina bedrijven.
Alle trajecten of sessies die daar vermeld staan kunnen ook steeds privé gevolgd worden.

Praktijkadres

Tarayogini Stationsstraat 120 - 9690 Kluisbergen 

Duurtijd: 60 min - Prijs: 65 euro

Annulatie: Mag ik vragen om ten minste 24 uur en graag meer dan 48 uur op voorhand te verwittigen als je niet op de afspraak aanwezig kan zijn? Indien je niet op voorhand verwittigt, ben ik genoodzaakt de kostprijs van de sessie aan te rekenen.

GETUIGENISSEN DEELNEMER STRESS RELEASE PROGRAM :

“Vanuit mijn eigen leefwereld heb ik een zeer strikte, georganiseerde en rationele persoonlijkheid, zowel op privé vlak als op carrière vlak. Zelf leg ik de eisen voor mezelf zeer hoog, met als gevolg dat je dit op een bepaald moment niet langer kan volhouden. Ik begon alles in vraag te stellen. Kan ik de combinatie van een drukke job met 3 kinderen wel nog aan? Kan ik nog een stap hoger op carrièrevlak? Wil ik een volledige carrière switch? Wil ik wel nog samenwerken met mijn huidige business partner? …

Ik was in een situatie gekomen waar het rationele denkpatroon mijn hele leven overheerste. Ik ben bijgevolg als een ‘stress konijn’ bij Maaike terechtgekomen.
Maaike deed me inzien dat er meer is… Het anti stress programma leerde me dat evenwicht of balans belangrijk is. Het was voor mij een hele weg, van vallen en opstaan. Is dit wel voor mij? Kan ik het opbrengen van de tijd hiervoor vrij te maken? … daar was mijn rationele kant weer. Maaike overtuigde mij om vol te houden! En dat zorgde ervoor dat yoga een deel van mijn leven werd. Het is geïntegreerd in mijn wereld en is een gewoonte geworden.

Ik voel mezelf veel opener, losser, rustiger en heb het gevoel dat ik de wereld aan kan!

Bedankt Maaike !!!”

S.

Diamond

Voor meer informatie en reservatie, contacteer Tarayogini via TELEFOON of EMAIL!