Getuigenissen deelnemer Stress Release Program

“Vanuit mijn eigen leefwereld heb ik een zeer strikte, georganiseerde en rationele persoonlijkheid, zowel op privé vlak als op carrière vlak. Zelf leg ik de eisen voor mezelf zeer hoog, met als gevolg dat je dit op een bepaald moment niet langer kan volhouden. Ik begon alles in vraag te stellen. Kan ik de combinatie van een drukke job met 3 kinderen wel nog aan? Kan ik nog een stap hoger op carrièrevlak? Wil ik een volledige carrière switch? Wil ik wel nog samenwerken met mijn huidige business partner ? …

Ik was in een situatie gekomen waar het rationele denkpatroon mijn hele leven overheerste. Ik ben bijgevolg als een ‘stress konijn’ bij Maaike terechtgekomen.

Maaike deed me inzien dat er meer is… Het anti stress programma leerde me dat evenwicht of balans belangrijk is.

Het was voor mij een hele weg, van vallen en opstaan. Is dit wel voor mij ? Kan ik het opbrengen van de tijd hiervoor vrij te maken? … daar was mijn rationele kant weer.

Maaike overtuigde mij om vol te houden ! En dat zorgde ervoor dat yoga een deel van mijn leven werd. Het is geïntegreerd in mijn wereld en is een gewoonte geworden.

Ik voel mezelf veel opener, losser, rustiger en heb het gevoel dat ik de wereld aan kan !

Bedankt Maaike !!!”

S.