FIT@YOURDESK practice guide, gecertificeerd

fit@work

Het fit@your desk programma werkt preventief voor muscoskeletaire aandoeningen.

Gezondheidsproblemen en stress behoren tot de top 5 oorzaken van een langdurig ziekteverzuim.
Mensen die een bureaujob uitoefenen zitten het grootste deel van de dag. Dit vormt een ideale voedingsbodem voor allerlei klachten van het bewegingsapparaat. Om stil en geconcentreerd op hun stoel te blijven zitten gebruiken de medewerkers voortdurend dezelfde spieren.

De meest voorkomende klachten van mensen die een bureaujob doen zijn:
• rugklachten
• ademhalingsziekten
• carpaletunnelsyndroom
• tendinitis van de bovenste ledematen

Voorkomen is dus de boodschap, gezien de kosten voor absenteïsme hoog kunnen oplopen.
• de directe kost (het gewaarborgd loon)
• de indirecte kost (kan twee tot driemaal hoger) zijn dan de directe kost. (We denken hier aan het aanwerven van een vervangend personeelslid, het opleiden van deze persoon, productiviteitsverlies,… Verhoogde werkdruk bij de directe collega’s).

Recent cijfermateriaal toont aan dat de mate waarin werknemers spanningsklachten rapporteren met 21% is gestegen tussen 2005 en 2011, deze cijfers gelden voor jong en oud. Uit deze cijfers kunnen we opmaken dat de het behandelen van de toenemende stress bij jong en oud heel belangrijk wordt in een goed absenteïsmebeleid.

Investeer dus in je menselijk kapitaal !
Tijdens de workshop (3 uur) “FIT@YOURDESK” leren uw medewerkers hoe ze via eenvoudige oefeningen hun lichaam fit en gezond kunnen houden.

shutterstock_141837223

Het dagelijks uitvoeren van deze 6 yogahoudingen neemt slechts 12 min in beslag.

Overzicht van de modules die gegeven worden tijdens deze opleiding:

• de 5 Lu jong bewegingen (theorie en praktijk) – en bijkomende oefening voor de ogen.
• anatomie (Westerse anatomie met nadruk op spieren en skelet)
• onderwerpen ivm gezondheid (knieproblemen, rugproblemen, zwangerschap, ea.)

Na de opleiding is er een schriftelijk en theoretisch examen.
Bij het succesvol beëindigen wordt aan u het certificaat van Fit@yourdesk practice guide uitgereikt, dan kunt u deze waardevolle oefeningen integreren in uw bedrijf.

Dit certificaat wordt steeds uitgeschreven op naam van het bedrijf en is 2 jaar geldig.

Iedere 2 jaar wordt een bijscholingsdag georganiseerd met een refresh van de oefeningen, verdieping in de oefeningen en het uitwisselen van ervaringen.
Deze bijscholingsdag duurt 3 uur en hiermee wordt het certificaat opnieuw verlengd voor 2 jaar.

 

Wil je meer weten?
Maak dan vrijblijvend een persoonlijke afspraak met Maaike.
Dit kan via maaike@tarayogini.be of  0032(0)477795023.