Terugkom moment:

van binnen naar buiten2

Terugkom moment.
We oefenen samen en maken een evaluatie op van de afgelopen periode.

Hier wordt een persoonlijk actieplan voor de toekomst opgemaakt om verder proactief met de aangeleerde tools om te gaan.
Dit actieplan kan de medewerker ook met zijn leidinggevende bespreken en kan als basis gebruikt worden in het stressbeleid van het bedrijf.