PERSONAL TRAINING SRP

van binnen naar buiten2

 

Door de individuele coaching wordt er diepgang gecreëerd, is er ruimte voor maatwerk en wordt opvolging verzekerd.
Een extra voordeel van de individuele coaching sessies is dat uw medewerkers een neutraal persoon heeft als klankbord.

Inhoud:
We starten met een intake gesprek.
Hier wordt een algemeen beeld gevormd hoe uw medewerker stress ervaart op dit moment.
Wat bezorgt hem/haar stress … .
We brengen dit in kaart dmv het stress release eenheidswiel. Dit wiel werkt op 4 domeinen: fysiek, energetisch, mentaal en emotioneel.
Aansluitend maken we een persoonlijk “Stress Release Actieplan” waarin de toekomstige, gewenste situatie wordt beschreven.
In deze sessie staan we ook stil bij wat is stress en hoe werkt het Stress Release Program®.

Tijdens Sessie 2 tot 5 komen de 4 SRP modules aan bod.
Hier wordt aandacht besteed aan persoonlijke noden alsook job inhoudelijke noden in functie van stressbeleid:
• Job inhoudelijke aanpak van stress door middel van timemanagement
• Manier van leiderschapsstijl
• Evaluatie/bijsturing Stress Release Actieplan

De laatste sessie is een terugkom moment.
Hier wordt een persoonlijk actieplan voor de toekomst opgemaakt om verder proactief met de aangeleerde tools om te gaan.
Dit actieplan kan de medewerker ook met zijn leidinggevende bespreken en kan als basis gebruikt worden in het stressbeleid van het bedrijf.

De 6 sessies worden verdeeld over 6 weken, een wekelijkse sessie van twee uur en dertig minuten.
Deze periode is niet lukraak gekozen maar wetenschappelijk is het bewezen dat we 41 dagen nodig hebben om een gedragsverandering teweeg te brengen.

Idealiter worden dit Stress Release Program aangevuld met sessies Stress Formatting.
Tussen iedere module één sessie.
Lees meer over Stress Formatting (klik hier).

logo stress formatting

 

 

Wil je meer weten?
Maak dan vrijblijvend een persoonlijke afspraak met Maaike.
Dit kan via maaike@tarayogini.be of  0032(0)477795023.