Intake gesprek:

Deze sessie bestaat uit 2 delen:

* Intake gesprek

Hier wordt een algemeen beeld gevormd hoe u stress ervaart op dit moment.
We brengen dit in kaart dmv het stress release eenheidswiel. Dit wiel werkt op 4 domeinen: fysiek, energetisch, mentaal en emotioneel.
Aansluitend maken we een persoonlijk “Stress Release Actieplan” waarin de toekomstige, gewenste situatie wordt beschreven.
* De definitie van Stress en toelichting bij het Stress Release Program ®

Wat is Stress?
Definitie van stress.
Stress in de tijd geplaatst.
Stress en de cirkels (betrokkenheid en invloed).
* Hoe komt het dat we energie verliezen?
Impact van emoties & gedachten.

cirkel betrokken

Stress Release door te werken op de 4 domeinen (fysiek, mentaal, emotioneel en energie).